Jak segregować?

.

Do pojemnika na odpady MOKRE wrzucamy odpady organiczne, które trafiać będą na kompostownię.

.

Do pojemnika na odpady SUCHE wrzucamy resztę odpadów pozostałych po wydzieleniu odpadów ulegających biodegradacji.

.

Zużyte baterie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa, zużyte akumulatory, oleje, smary, opakowania po środkach i substancjach niebezpiecznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  to odpady NIEBEZPIECZNE które zbieramy i wrzucamy do specjalnych koszy ustawionych w wielu szkołach, urzędach, sklepach, aptekach, itp.


Eko-alfabet

Nie zaśmiecaj swojego sumienia

 
Kampania edukacyjna Ministerstwa Środowiska

Opis projektu

W dniu 27.04.2010 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" podpisało z firmą Scott Wilson Sp. z o.o.  umowę na opracowanie i wdrożenie Programu Edukacji Ekologicznej, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami oraz roli jaką odgrywa skutecznie prowadzona selektywna zbiórka odpadów w ochronie środowiska.

Więcej...

Czy odpady są problemem?

Czy odpady komunalne są problemem? Wystarczy spacer w pobliże osiedlowego kontenera na śmieci, a odpowiedź na postawione wyżej pytanie nasunie sama. Brzydki zapach, insekty, rozwleczone przez zwierzęta resztki psującej się żywności, walające się dookoła kawałki drewna, metalu, zużyte sprzęty, które do niedawna służyły którejś z rodzin – słowem w mikroskali wizja końca świata ludzi-początek cywilizacji karaluchów. Dla nich to raj, my ludzie, takie miejsca omijamy z obrzydzeniem.

Więcej...

Czy wiesz że ... ?

Aktualności

2012-07-02

Uroczysta Gala podsumowująca wdrażanie Programu edukacji ekologicznej za nami!

W dniu 25.06.2012 r. w Ełckim Centrum Kultury odbyła się Uroczysta Gala podsumowująca realizację Programu edukacji ekologicznej opracowanego w ramach kontraktu pn. Opracowanie i wdrożenie Programu edukacji ekologicznej dla Projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.
Gala była podsumowaniem dwóch konkursów organizowanych w ramach programu:
1.    Konkursu plastycznego „Segreguję – Mazury ratuję!”;
2.    Konkursu na Szkolną Kampanię „Segreguje - Mazury Ratuję!”.

Więcej...

2012-06-22

UROCZYSTA GALA

Uroczysta Gala podsumowująca realizację Programu edukacji ekologicznej opracowanego w ramach kontraktu: Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” - odbędzie się w poniedziałek 25.06.2012 r. (rozpoczęcie o godzinie 11.00) w Ełckim Centrum Kultury na Sali widowiskowej.
Podczas Gali, przedstawicielom placówek oświatowych, (biorących udział w Konkursie na Szkolną Kampanię „Segreguję - Mazury ratuję”) zostaną wręczone materiały edukacyjne służące do przygotowywania i prowadzenia zajęć - z dziećmi i młodzieżą szkolną – związanych z programem ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zaangażowanych we wdrażanie niniejszego Programu.

Więcej...