Badanie opinii społecznej

2010-12-30

W okresie wrzesień – listopad 2010 przeprowadzono badanie opinii społecznej z zakresu gospodarki odpadami wśród uczniów poszczególnych typów szkół oraz wśród ogółu społeczeństwa zamieszkującego obszar Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

W załączniku raport z badania.

Wróć