Kolejne szkolenia za nami

2011-03-13

W dniu 8 marca 2011 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Parkowej 12 w Ełku odbyło się kolejne z cyklu szkoleń, szkolenie dla nauczycieli. Tym razem grono pedagogów reprezentowali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Szkolenia przygotowują do wdrożenia Programu edukacji ekologicznej w jednostkach oświatowych i są realizowane w ramach Projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku. W zajęciach wzięło udział 27 nauczycieli z Ełku oraz gminy Ełk. Uczestnicy szkolenia wzięli również udział
w konferencji prasowej zorganizowanej przez PGO „Eko-MAZURY” podczas której odbyła się prezentacja firmy „SUTCO Polska” na temat technologii mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów, zastosowanej w nowobudowanym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku.

Uczestnicy otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych (Program, Przewodnik dla nauczycieli, Zeszyty ćwiczeń dla uczniów), które mają służyć wdrożeniu Programu edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych na terenie 12 gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Spotkanie zakończyło się przyznaniem uczestnikom Certyfikatów poświadczających uczestnictwo w szkoleniu.

Kolejne szkolenia odbędą się 25 marca i 1 kwietnia w Judzikach k/Olecka. Serdecznie zapraszamy!

Wróć