„Eko-MAZURY” wspomagają edukację ekologiczną w szkołach gminy Ełk

2011-06-02

W Gminnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach 17 maja 2011r. odbył się gminny etap VII Konkursu Ekologicznego. Podstawowym celem organizacji Konkursu była promocja postaw proekologicznych poprzez realizację jednego z głównych zadań Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska. W ramach edukacji ekologicznej zwrócono szczególną uwagę na podniesienie poziomu wiedzy uczniów, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska. Konkurs został przygotowany przez Gminny Zespół Przyrodników oraz Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach. Do konkursu zgłosiły się wszystkie szkoły podstawowe Gminy Ełk (sześć szkół). Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna, której członkami byli najlepsi uczniowie w etapie szkolnym (najlepszy z klasy czwartej, piątej i szóstej).
Drużyny zmagały się z następującymi konkurencjami:

  •     Test wiedzy ekologicznej
  •     Rozpoznawanie przyrządów
  •     Młody meteorolog
  •     Obieżyświat
  •     Krzyżówka – Powietrze
  •     Prognoza pogody
  •     Z termometrem za pan brat
  •     Strefa krajobrazowa – praca plastyczna


Komisja konkursowa sprawdziła i oceniła poziom wiedzy uczestników,  uznając, że najlepszą okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej. Drugie miejsce na podium, z tą samą ilością punktów, zajęli uczniowie z Mrozów Wielkich i Stradun, trzecie z Chełch, czwarte z Rękus i piąte z Woszczel.
Jednym z głównych uczestników gminnego etapu VII Konkursu Ekologicznego było Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku, które wszystkim biorącym udział w konkursie ufundowało nagrody rzeczowe. Spółka „Eko-MAZURY” realizuje obecnie Projekt pod nazwą: „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W Gminnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach swoją siedzibę ma również Stowarzyszenie „Eko-wzgórze”, którego jednym z głównych celów jest szerzenie wiedzy wśród społeczności Siedlisk, dotyczącej ochrony środowiska przyrodniczego, w tym głównie gospodarki odpadami komunalnymi. Na zakończenie podsumowania VII Gminnego Konkursu Ekologicznego przedstawiciele Przedsiębiorstwa „Eko-MAZURY” przekazali dla Stowarzyszenia „Eko-wzgórze” materiały edukacyjne w postaci sprzętu wspomagającego działania w zakresie edukacji ekologicznej. Stowarzyszenie „Eko-wzgórze”  wzbogaciło się w komputer, projektor multimedialny i ekran na statywie. Stowarzyszenie będzie wykorzystywało przekazane przez Spółkę materiały edukacyjne i sprzęt do prezentowania dla mieszkańców Siedlisk informacji dotyczących realizacji Projektu pod nazwą: „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”, a także informacji związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Siedlisk i Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku.

Wróć