Festyn rodzinno-ekologiczny w Siedliskach k/Ełku

2010-08-21

W sobotę, 21 sierpnia 2010r, w Siedliskach k/Ełku – miejscowości, w której budowany jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, odbył się festyn rodzinno-ekologiczny.

Organizatorem festynu było lokalne Stowarzyszenie „Eko-wzgórze”, współorganizatorem Gmina Ełk. Do udziału zaproszono także Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku oraz jego kontrahentów, w tym Scott Wilson Sp. z o.o. z Warszawy oraz Centrum Edukacji Ekologicznej z Ełku. Wymienione firmy prowadziły podczas festynu kampanię edukacyjną związaną z gospodarką odpadami w ramach projektu na Opracowanie i wdrożenie Programu edukacji ekologicznej dla projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku”.

W celu rozpowszechnienia informacji o projekcie, a także przekazania informacji nt. właściwych sposobów gospodarki odpadami w ramach prowadzonej Kampanii edukacyjnej zorganizowano zabawy dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Ekologiczne Koło Natury”. Chętnych do udziału w zabawie było wielu, zarówno tych młodszych jak i starszych. Zabawa cieszyła się ogromną popularnością do tego stopnia, że po oficjalnym konkursie odbywającym się na scenie, zabawa prowadzona była przy namiocie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Uczestnicy konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody, jak: piłki, pendriv’y, koszulki i czapeczki – wszystkie elegancko oznakowane logo Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Beneficjenta – PGO Eko-MAZURY Sp. z o.o. Kolejne atrakcje – gry i zabawy dla dzieci oraz całych rodzin odbywały się na stoisku Centrum. Zabawy związane były z gospodarką odpadami i miały na celu wskazanie właściwego sposobu postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów, ponadto prowadzono stolik informujący o założeniach prowadzonej kampanii edukacyjnej oraz udzielano informacji nt. budowanego Zakładu. Zachętą do zabawy były upominki w postaci koszulek, czapeczek, a także broszury informacyjne na temat powstającego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku. Stoisko było czynne do godz. 17.30 i cieszyło się ogromnym powodzeniem wśród zgromadzonej publiczności.

Wróć