II etap konkursów rozstrzygnięty!

2012-06-15

Konkurs na Szkolną Kampanię „Segreguję - Mazury ratuję”
Komisja konkursowa podczas posiedzenia w dniu 05.06.2012 r. wybrała łącznie 13 laureatów konkursu doceniając wzorcowo przeprowadzoną kampanię: 3 placówki przedszkolne, 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz 1 szkoła ponadgimnazjalna. Przedstawicielom tych placówek zostaną wręczone laptopy, rzutniki multimedialne oraz ekrany, jako materiały edukacyjne, służące do przygotowywania i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną, związanych z programami ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. 
Zważywszy na ogromne zaangażowanie placówek, które przystąpiły do Konkursu na Szkolną Kampanię „Segreguję – Mazury ratuję”, wszystkie placówki otrzymają laptopy jako materiały edukacyjne do prowadzenia dalszych działań edukacji ekologicznej.
Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie materiałów edukacyjnych odbędzie się w dniu 25.06.2012 r., podczas uroczystej Gali podsumowującej realizację Programu edukacji ekologicznej opracowanego w ramach kontraktu: Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

Konkurs plastyczny
Komisja konkursowa podczas posiedzenia w dniu 05.06.2012 postanowiła nagrodzić łącznie 9 osób w Konkursie plastycznym, przyznając: I, II oraz III miejsce w kategorii: przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja. W kategorii wiekowej szkół ponadgimnazjalnych, nie wpłynęły żadne prace. Przyznano również 7 wyróżnień.
Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie wyróżnień odbędzie się w dniu 25.06.2012 r., podczas uroczystej Gali podsumowującej realizację Programu edukacji ekologicznej.

Wróć