Już 22.02.2012 seminarium dla nauczycieli wdrażających Program edukacji ekologicznej!

2012-02-21

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych wdrażających Program edukacji ekologicznej, jak również przedstawicieli jednostek samorządowych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na seminarium w dniu 22.02.2012 do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, przy ulicy Parkowej 12.
W ramach seminarium m. in. przewiduje się: dostarczenie informacji na temat stopnia realizacji Projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów  w Siedliskach k/ Ełku”, dostarczenie informacji na temat stopnia wdrożenia Programu edukacji ekologicznej realizowanego w związku z Projektem „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów  w Siedliskach k/ Ełku”, prezentacje szkolnych kampanii edukacyjnych w wybranych placówkach oświatowych, a także wymianę doświadczeń pomiędzy placówkami oświatowymi, animatorami edukacji ekologicznej w zakresie realizacji Programu.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Wszelkich informacji na temat seminarium można uzyskać pod tel. (87) 610 16 24 lub drogą mailową: biuro@cee.elk.pl

Agenda spotkania do pobrania.

Wróć