Kolejne szkolenia za nami

2011-10-13

W związku z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli Programem edukacji ekologicznej, realizowanym w ramach kontraktu „Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”, w dniach 01.10.2011 r. oraz 08.10.2011 r., w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyły się dodatkowe szkolenia przygotowujące nauczycieli do wdrożenia Programu. W obu szkoleniach uczestniczyło 41 nauczycieli wszystkich etapów nauczania, a od początku realizacji Programu przeszkolonych zostało łącznie 174 pedagogów. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat świadomego kształtowania postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży oraz sposobów osiągania tych celów, np. poprzez zabawę czy zajęcia terenowe. Szczegółowo omówiono sposób realizacji Programu edukacji ekologicznej, ze scenariuszami zajęć i wzorami zadań domowych. Każdy uczestnik otrzymał bogaty pakiet materiałów edukacyjnych służących wdrożeniu Programu edukacji ekologicznej (Przewodnik dla nauczyciela, zeszyty ćwiczeń, broszura i film edukacyjny)
Zainteresowane szkoły i przedszkola do końca listopada 2011r. mogą zgłaszać swoje deklaracje udziału w Programie, którego wdrożenie i realizacja odbywa się w obecnym roku szkolnym 2011/2012. „Program edukacji ekologicznej” realizowany jest w placówkach oświatowych 12 gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku.

Wróć