O edukacji słów kilka…

2011-09-14

W dniu 6 września 2011r. na terenie budowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów odbyła się konferencja prasowa i tematyczna pod hasłem: Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Podczas Konferencji zaprezentowane zostały założenia i elementy kampanii edukacyjnej oraz postępy w jej realizacji. Przedstawiono także znaczenie edukacji ekologicznej w świadomym zachowaniu człowieka wobec środowiska naturalnego (Prelegenci: Wanda Wojnowska i Roman Paczkowski) i roli edukacji w efektywnym wprowadzaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” (Prelegent - Magdalena Kaczorowska – Dołowy).
Po prezentacjach, które odbyły się w budynku administracyjnym powstającego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, uczestnicy mogli zapoznać  się z zaawansowaniem robót budowlanych i montażowych związanych z jego budową. Informacji na ten temat gościom udzielał prezes PGO „Eko-MAZURY” Edward Palczewski.
W konferencji wzięło udział ok. 120 osób, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu poruszanymi tematami, a jednocześnie o zaangażowaniu placówek oświatowych we wdrażaniu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży.
Wśród uczestników konferencji było wielu samorządowców, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, mieszkańców Siedlisk, a także osób zainteresowanych powstającą inwestycją i hasłem przewodnim konferencji.

Wróć