Pierwsze szkolenie zakończone

2011-03-07

Dnia 1 marca 2011 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Parkowej 12 w Ełku odbyło się szkolenie dla nauczycieli poszczególnych etapów nauczania.W gronie pedagogów znaleźli się nauczyciele przedszkoli, grup „0” oraz szkół podstawowych. Szkolenia mają na celu przygotowanie do wdrożenia Programu edukacji ekologicznej w jednostkach oświatowych. Szkolenia dla nauczycieli są realizowane w ramach Projektu pn. Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. W zajęciach wzięło udział 60-ciu nauczycieli z Ełku i okolic. Szkolenie zrealizowane zostało w godzinach 14.00 - 20.00. W trakcie szkolenia odbyły się prezentacje, zajęcia warsztatowe i pogadanki.
Uczestnicy otrzymali bogaty pakiet materiałów edukacyjnych (Program, Przewodnik dla nauczyciela, Zeszyty ćwiczeń dla uczniów) służących wdrożeniu Programu edukacji ekologicznej w wyżej wymienionych jednostkach oświatowych. Na zakończenie uczestnikom szkolenia przyznano Certyfikaty poświadczające uczestnictwo w szkoleniu. Kolejne szkolenie odbędzie się już 8 marca 2011r. w Centrum Edukacji Ekologicznej. Serdecznie zapraszamy!

Wróć