Seminarium nt. edukacji ekologicznej 16-17.09.2010

2010-09-17

W dniach 16-17 września 2010 odbyło się seminarium nt. edukacji ekologicznej prowadzonej w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku.

W ramach seminarium odbyło się:

 1. Prezentacja podstawowych założeń kampanii edukacyjnej i podejmowanych działań z zakresu edukacji  ekologicznej, przedstawiona przez Panią Magdalenę Kaczorowską-Dołowy - kierownik projektu;
 2.  Prezentacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku połączona ze zwiedzaniem przeprowadzona przez Romana Paczkowskiego-dyrektora CEE;
 3. Warsztaty edukacyjne prowadzone przez trenerki edukacji ekologicznej Małgorzatę Russek i Reginę Merchelską.

 

Głównym zadaniem warsztatów było zaprezentowanie wybranych elementów opracowywanego programu edukacyjnego, który od 2011 roku ma zostać wdrażany w placówkach oświatowych na terenie 12 gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedziba w Ełku. Ponadto zapoznano uczestników z formami i metodami pracy, które będą wykorzystywane w przygotowywanych scenariuszach zajęć, dzięki którym osiągnięta zostanie wysoka atrakcyjność i - co za tym idzie - efektywność realizowanego programu.   Celem zajęć warsztatowych było:

 1. Omówienie różnych rodzajów odpadów.
 2. Uświadomienie problemu i zagrożeń związanych z odpadami. 
 3. Poznaniedualnego systemu zbiórki odpadów.
 4. Wskazanie korzyści wynikających ze stosowania recyklingu.
 5. Zachęcanie do selektywnej zbiórki odpadów.  

 

W warsztatach zastosowano różnorodne metody pracy. Duży nacisk położony został na aspekty praktyczne, przy czym niektóre z nich zostały zaprezentowane w formie zabawy.   Zastosowano różnorodne środki dydaktyczne:  

 • karty pracy,
 • foliogramy,
 • gry edukacyjne,
 • układanki,

 

Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie. Odbywały się w przyjaznej atmosferze. Dzięki zastosowanym formom i metodom pracy były źródłem nie tylko wiedzy ale również doskonałej zabawy.   Załącznik  I - prezentacja podstawowych założeń kampanii edukacyjnej i podejmowanych działań z zakresu edukacji ekologicznej; Załącznik II – scenariusz warsztatów edukacyjnych - dzień pierwszy; Załącznik III - scenariusz warsztatów edukacyjnych - dzień drug

Wróć