Seminarium nt. godspodarki odpadami

2011-03-03

Podczas seminarium przedstawione zostanie uczestnikom pojęcie segregacji odpadów, jak również dualny system zbiórki odpadów. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z korzyściami dla środowiska wypływającymi z segregacji odpadów. Na uczestników czeka bardzo atrakcyjny program, obejmujący pogadanki, pracę w grupach, gry. Ponadto  o godz. 16.30 w sali nr 3, odbędzie się konferencja prasowa pn. „Rozwiązania technologiczne zastosowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku”. Dla uczestników przewidziano pakiety materiałów informacyjno-promujących.

Do pobrania

Wróć