Szkolenia w Gołdapi

2011-04-22

W dniach 8 i 15 kwietnia 2011 r., odbyły się ostatnie szkolenia pierwszego etapu przygotowującego nauczycieli do wdrożenia Programu edukacji ekologicznej w ramach Projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Szkolenia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi. Uczestniczyło w nich 21 nauczycieli wszystkich etapów nauczania ze szkół Gołdapi i okolic.
W okresie od 1 marca do 15 kwietnia 2011r., w 12-tu szkoleniach przeprowadzonych w Ełku, Judzikach k/Olecka i Gołdapi, wzięły udział 132 osoby. Byli to wychowawcy grup przedszkolnych i nauczyciele szkół podstawowych oraz gimnazjalnych a także szkół ponadgimnazjalnych należących do 12-tu gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
Uczestnicy, poza informacjami o sposobach pozbywania się odpadów przedstawionych w ujęciu historycznym oraz możliwych metodach zmniejszania ilości odpadów składowanych na składowiskach poprzez segregację, recykling i kompostowanie, uzyskali również wiedzę na temat świadomego kształtowania postaw proekologicznych i sposobów osiągania tych celów, np. poprzez zabawę czy zajęcia terenowe. Uczestnicy szczegółowo zostali zapoznani z Programem edukacji ekologicznej, ze scenariuszami zajęć i wzorami zadań domowych. Otrzymali bogaty pakiet materiałów edukacyjnych służących wdrożeniu Programu edukacji ekologicznej.
Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać swoją deklarację udziału w Programie, którego wdrożenie i realizacja nastąpi w najbliższym roku szkolnym, tj. 2011/2012.
„Program edukacji ekologicznej” przewidziany jest do realizacji w placówkach oświatowych gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w Ełku.
Serdecznie zapraszamy!!!Wróć