Szkolenie w Judzikach k/Olecka

2011-04-07

W dniach 25 marca i 1 kwietnia 2011r. odbyły się kolejne szkolenia dla nauczycieli, tym razem w Zespole Szkół w Judzikach k/Olecka.
Uczestnikami szkolenia przygotowującego do wdrożenia Programu edukacji ekologicznej w ramach Projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” byli nauczyciele z Olecka i okolic.
W ciągu 6-godzinnego szkolenia omówiono m.in. sposoby pozbywania się odpadów na przestrzeni dziejów, zaprezentowano metody zmniejszania ilości odpadów składowanych na składowiskach poprzez segregację u źródła, technologię sortowania i kompostowania, a także omówiono kwestie świadomych i odpowiedzialnych decyzji konsumentów przy dokonywaniu zakupów towarów, dzięki czemu zredukowana zostaje ilość powstających odpadów w gospodarstwach domowych. Uczestnicy szczegółowo zostali zapoznani z Programem edukacji ekologicznej oraz ze scenariuszami zajęć i wzorami zadań domowych, wytworzonymi w ramach niniejszego Projektu, i wydanymi w postaci Przewodników dla nauczycieli oraz Zeszytów ćwiczeń dla uczniów. Wszyscy uczestnicy zakończyli szkolenie bogatsi o wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania odpadami.
Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenia, które odbędą się już 8 i 15 kwietnia 2011r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

Wróć