Uroczysta Gala podsumowująca wdrażanie Programu edukacji ekologicznej za nami!

2012-07-02

W Uroczystej Gali wzięli udział:

 • przedstawiciele samorządu wojewódzkiego,
 • przedstawiciele władz samorządowych gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”,
 • Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”,
 • Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach k/Ełku,
 • Przedstawiciele Urzędu Miasta w Ełku i spółek miejskich działających w obszarze zarządzania środowiskiem,
 • dyrektorzy placówek oświatowych biorących udział w konkursach,
 • nauczyciele zaangażowani w szkolne kampanie edukacyjne,
 • gminni koordynatorzy konkursów,
 • uczniowie - laureaci konkursu plastycznego.


Na uroczystość przybyło ponad 100 osób.

Program Gali przedstawiał się następująco:

11.00 – Polonez w wykonaniu Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz uroczyste otwarcie i przywitanie gości – Aneta Zamojska oraz Andrzej Koc
11.05 - Prezentacja Kontraktu Opracowanie i wdrożenie Programu Edukacji Ekologicznej dla Projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku – Magdalena Kaczorowska- Dołowy, URS Polska Sp. z o.o.
11.15 - Prezentacja Projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” – Edward Palczewski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
11.30 - Przemówienia:

 • Tomasza Andrukiewicza - Prezydenta Miasta Ełku
 • Jerzego Czepułkowskiego – Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
 • Antoniego Polkowskiego - Wójta Gminy Ełk

11.45 - Przedstawienie artystyczne pt. „Nie ma mocnych” - przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie
12.15 - Wręczenie materiałów edukacyjnych dla uczestników Konkursu na Szkolną Kampanię „Segreguję - Mazury Ratuję”
12.25 - Prezentacja slajdów nagrodzonych prac plastycznych
12.35 - Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu plastycznego
12.45 - Podziękowania dla placówek oświatowych za udział w konkursach – wręczenie dyplomów
13.00 - Występ zespołu muzycznego „Tygiel Folk Banda”
13.15 - Poczęstunek

Uroczystego wręczenia materiałów edukacyjnych dla laureatów i finalistów Konkursu na Szkolną Kampanię „Segreguję – Mazury ratuję” dokonali: Prezes PGO „Eko – MAZURY” Sp. z o.o.  - Pan Edward Palczewski, Prezydent Miasta Ełku - Pan Tomasz Andrukiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” – Pan Jerzy Czepułkowski oraz Wójt Gminy Ełk - Pan Antoni Polkowski.

Materiały edukacyjne, służące edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami dla laureatów, stanowiły zestawy składające się z laptopa, rzutnika multimedialnego i ekranu na statywie. Dla pozostałych placówek, uczestniczących w Konkursie na Szkolną Kampanię, wręczono laptopy, mające służyć kontynuacji podjętych akcji edukacyjnych.

Nagrody w Konkursie plastycznym wręczyli – przedstawiciele PGO „Eko- MAZURY” Sp.  z o.o. - Pan Krzysztof Wiloch i Pani Karolina Gładkowska oraz przedstawicielka URS Polska Sp. z o.o. kierownik Projektu – Pani Magdalena Kaczorowska – Dołowy. Laureaci otrzymali zestawy malarskie dla młodych artystów – sztalugi, zestawy farb, itp.

Prezentacje i wystąpienia uczestników Gali cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przybyłych gości. Występy zespołu tanecznego i muzycznego były doskonałym uzupełnieniem Gali i nadały jej bardzo uroczysty charakter.

Kończący Galę poczęstunek był okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i spostrzeżeń. Nie brakło głosów, że tak dobrą inicjatywę, jaką jest Program edukacji ekologicznej, należy kontynuować w następnych latach.

Wróć