Uwaga, KONKURSY!

2011-09-29

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwóch konkursach – Konkursie plastycznym i konkursie Szkolna kampania „Segreguję Mazury Ratuję”!

Celem konkursów jest popularyzacja idei racjonalnej gospodarki odpadami oraz przygotowanie mieszkańców z 12 gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku do wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Organizatorem konkursów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku. Konkursy organizowane są w ramach Projektu Opracowanie i wdrożenie Programu edukacji ekologicznej dla Projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów
w Siedliskach k/Ełku”.

Oba konkursy mają charakter dwuetapowy –szczebel gminny, szczebel Związku Międzygminnego.

♦    Konkurs na szkolną kampanię „Segreguję - Mazury Ratuję”
W konkursie mogą wziąć udział klasy, zespoły, grupy, kluby ekologiczne, szkolne kluby zainteresowań reprezentujące następujące grupy wiekowe:
a)    przedszkola  (od 3 do 6 lat)
b)    szkoły podstawowe (od 7 do 12 lat)
c)    gimnazja (od 13 do 15 lat)
d)    szkoły ponadgimnazjalne (od 16 do 19 lat)
Konkurs obejmuje działania zrealizowane w okresie od 1 września 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie sprawozdania zawierającego opis działań zrealizowanych w ramach Szkolnej Kampanii „Segreguję - Mazury ratuję!”.

Działania obowiązkowe w ramach tego konkursu to:
a)    Organizacja zajęć dla uczniów wg Programu edukacji ekologicznej opracowanego
w ramach Projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem  odpadów w Siedliskach k/Ełku”.
b)    Opracowanie ulotki, materiałów informacyjnych lub folderów i kolportaż w szkole lub danej miejscowości.
c)    Zapoznanie dzieci i młodzieży z nowymi metodami zagospodarowania odpadów.
d)    Stworzenie kącika recyklingu lub pomieszczenia przystosowanego do prowadzenia edukacji w zakresie gospodarki odpadami.
Oprócz działań obowiązkowych uczestnicy mogą zrealizować inne działania, które ich zdaniem uatrakcyjnią kampanię i podniosą jej efektywność np.:
a)    Inscenizacja promująca zachowanie proekologiczne związane z gospodarowaniem odpadami.
b)    Stworzenie spotu reklamowego, np. filmu, reportaż dotyczącego racjonalnej gospodarki odpadami.

♦    Konkurs plastyczny
Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
1.    przedszkola  (od 3 do 6 lat)
2.    szkoły podstawowe (od 7 do 12 lat)
3.    gimnazja (od 13 do 15 lat)
4.    szkoły ponadgimnazjalne (od 16 do 19 lat)
Tematem pracy powinny być korzyści wynikające z segregacji odpadów.
Możliwe formy prac plastycznych:
1.    plakat – wszystkie kategorie wiekowe
2.    komiks – uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Wróć