Czy odpady komunalne są problemem?

Wystarczy spacer w pobliże osiedlowego kontenera na śmieci, a odpowiedź na postawione wyżej pytanie nasunie sama. Brzydki zapach, insekty, rozwleczone przez zwierzęta resztki psującej się żywności, walające się dookoła kawałki drewna, metalu, zużyte sprzęty, które do niedawna służyły którejś z rodzin – słowem w mikroskali wizja końca świata ludzi-początek cywilizacji karaluchów. Dla nich to raj, my ludzie, takie miejsca omijamy z obrzydzeniem.

Rozwiązania, których celem jest zmiana tej sytuacji już istnieją. Wzory racjonalnej gospodarki odpadami w gminie możemy czerpać już nie tylko z „bogatego zachodu”, takie rozwiązania funkcjonują w wielu gminach w naszym kraju, zaś w gminach wchodzących w skład Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” zostaną wdrożone niebawem. Dzięki segregacji odpadów zapobiega się dalszemu rozrostowi wyjątkowo uciążliwych i jednocześnie bardzo kosztownych składowisk odpadów, zmniejsza się zużycie zasobów naturalnych Ziemi, powtórnie wykorzystując papier, puszki aluminiowe, plastik, czy kompostując odpady organiczne. Dzięki temu już wkrótce w obrębie gmin zrzeszonych w Międzygminnym Związku znikną z osiedli cuchnące śmietniki. Ich miejsce zajmą estetyczne, funkcjonalne i odpowiednio zabezpieczone pojemniki przystosowane do dualnego systemu segregacji odpadów pochodzących z naszych mieszkań.


Olbrzymią rolę w rozwiązaniu problemów powodowanych przez odpady komunalne odgrywa edukacja ekologiczna. Większość odpadów komunalnych trafia obecnie bez segregacji na składowiska odpadów, niestety wciąż spora część wyrzucana jest do lasów a nawet do jezior. Wypłukiwane przez deszcze szkodliwe substancje zanieczyszczają wody gruntowe i powierzchniowe. Składowiska ze względu na duży ruch śmieciarek, rozwiewanie odpadów przez wiatr, nieprzyjemny odór są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Większość z funkcjonujących obecnie składowisk jest przepełniona, znalezienie nowej lokalizacji, ze względu na duży opór społeczny jest wyjątkowo trudne.

Mamy nadzieję, że dzięki prowadzonemu projektowi „Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” zostanie zbudowane społeczne poparcie dla podejmowanych działań oraz nastąpi wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa w takim stopniu, że dostosowanie gospodarki odpadami do norm Unii Europejskiej nie będzie stanowiło problemu.

Wróć