Edukacja ekologiczna > O projekcie > Instytucje zaangażowane

Instytucje zaangażowane

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ul. Wspólna 2/4,

00-926 Warszawa

www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54,

00-922 Warszawa

www.mos.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9,

10-026 Olsztyn

www.wfosigw.olsztyn.pl