Edukacja ekologiczna > O projekcie > Obszar obsługi

Obszar obsługi

Niniejsze założenia dualnego systemu zbiórki odpadów będą realizownae na terenie gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Gospodarka Komunalna".

Związek Międzygminny “Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku tworzy 12 jednostek samorządowych (miasto Ełk, gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, Dubeninki i gminy miejsko-wiejskie: Olecko, Gołdap, Biała Piska), które zjednoczyły się celem stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami spełniającego wymogi prawa polskiego i europejskiego. Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Związek powołał Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami “Eko-MAZURY” Sp. z o.o., które zajęło się prowadzeniem gospodarki odpadami na terenie Związku poprzez realizację niniejszej inwestycji. Projekt zakłada, że cały system obsługiwać będzie 154 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar 2974 km2