w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych przewidziana została wycieczka do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach, kiedy dzieci przedszkolne będą mogły wziąć udział w tej wycieczce?

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” w ramach edukacji ekologicznej, którą prowadzi i w dalszym ciągu zamierza prowadzić, umożliwi zainteresowanym grupom osób, placówkom oświatowym, zapoznanie się z funkcjonowaniem Zakładu poprzez jego zwiedzenie. W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach wybudowana została specjalna ścieżka edukacyjna, przedstawiająca procesy unieszkodliwiania odpadów przy zastosowanej technologii. Zwiedzanie Zakładu możliwe będzie od kwietnia 2012, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej prośby do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” i ustaleniu terminu zwiedzania przedmiotowej instalacji, e-mail: eko-mazury@elk.com.pl Zapraszamy.

Wróć


Ostatnia modyfikacja 2012-03-13