A co ze starymi pojemnikami np. na szkło i plastik? Czy trzeba będzie za nie dodatkowo płacić?

O kwestiach utrzymania dotychczasowych pojemników, np. na szkło i plastik oraz o ewentualnych opłatach za korzystanie z nich, decydują i decydować będą ich właściciele. Jednakże zakres stosowania tych pojemników musi być zgodny z postanowieniami regulaminów utrzymania czystości i porządku, utworzonych przez gminy w oparciu o ustawę.

Wróć


Ostatnia modyfikacja 2011-11-25