Co staje się z kompostem z odpadów mokrych? Leży i nadal gnije, czy zostaje wykorzystany?

Odpad komunalny zbierany w sposób selektywny jako „odpad mokry” trafia do zamkniętej hali kompostowni, gdzie przez okres od 4 do 8 tygodni poddawany jest procesowi intensywnej stabilizacji tlenowej. W procesie tym następuje automatyczne nawilżanie i napowietrzanie wsadu, co powoduje, że odpad staje się bezpieczny dla środowiska. Kompost, który jest ostatecznym produktem procesu, może być wykorzystywany na terenach zdegradowanych do rekultywacji starych składowisk, w pasach zieleni wzdłuż dróg i autostrad, plantacjach roślin energetycznych lub do nawożenia upraw przemysłowych i gruntów pod zalesienie.

Wróć


Ostatnia modyfikacja 2012-10-24