Co to są odpady SUCHE

Do odpadów „suchych”  zalicza się resztę odpadów pozostałych po wydzieleniu odpadów ulegających biodegradacji:

 • makulatura gazetowa,
 • papier,
 • karton,
 • pampersy,
 • wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe „tetrapack”,
 • opakowania z metali żelaznych,
 • opakowania z metali nieżelaznych,
 • różne opakowania,
 • tekstylia,
 • odpady szklane
 • pozostałe odpady z gospodarstw domowych, oprócz odpadów NIEBEZPIECZNYCH – patrz zakładka

Wróć


Ostatnia modyfikacja 2011-01-20