Czy duży metalowy kontener na odpady suche (makulatura, szkło, plastik) może stać na trawniku bez twardego podłoża? Jakie przepisy regulują ustawienie kontenerów na odpady mokre i suche?

Ogólne warunki, jakim powinny odpowiadać miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych określone zostały w Rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Wróć


Ostatnia modyfikacja 2012-09-18