Czy działania związane z kampanią edukacyjną prowadzoną przez Spółkę "Eko-MAZURY", będą działaniami krótkotrwałymi (...)?

PYTANIE:
Czy działania związane z kampanią edukacyjną prowadzoną przez Spółkę "Eko-MAZURY", będą działaniami krótkotrwałymi, prowadzonymi tylko do czasu wybudowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, czy też działania teraz rozpoczęte będą kontynuowane również w późniejszym okresie?
Jeżeli chodzi o edukację szkolną to czy będzie możliwość aby w przyszłości zwiedzić Zakład i zobaczyć jak on funkcjonuje i jaka technologia jest w nim zastosowana?

ODPOWIEDŹ:
Realizowane aktualnie działania edukacyjne, prowadzone są w ramach Projektu pn. Opracowanie
i wdrożenie Programu edukacji ekologicznej dla projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. W ramach tych działań stworzone zostały m.in. Program edukacji ekologicznej, który wdrażany jest poprzez szkolenia dla nauczycieli, strona internetowa poświęcona edukacji ekologicznej, broszura i film edukacyjny które zostaną rozkolportowane dla ogółu społeczeństwa na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz inne elementy związane z edukacją ekologiczną. Po uruchomieniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w dalszym ciągu prowadzone będą działania edukacyjne przy współpracy z instytucjami i organizacjami takimi jak Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach oraz innymi prowadzącymi działalność związaną z edukacją ekologiczną.
W planach budowy Zakładu w Siedliskach przewidziana jest tak zwana „ścieżka edukacyjna”, która pozwoli zaprezentować najistotniejsze elementy technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Po oddaniu Zakładu do użytkowania już od roku 2012, będzie można w sposób zorganizowany zwiedzać cały Zakład. Liczymy na to, że duża część społeczeństwa, w tym również młodzież szkolna, będzie zainteresowana obejrzeniem nowoczesnej technologii zastosowanej w ZUO w Siedliskach oraz na Stacjach przeładunkowych
w Olecku, Białej Piskiej i Kośmidrach k/Gołdapi.

Wróć


Ostatnia modyfikacja 2011-08-11