Czy już można oddawać bezpłatnie np. gruz budowlany do PDGO w Kośmidrach?

W grudniu 2011 roku planowane jest rozpoczęcie prób końcowych i rozruchu wszystkich obiektów w ramach projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Dotyczy to również Stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) w Kośmidrach gmina Gołdap.
Wraz z rozpoczęciem prób końcowych, do każdego PDGO można będzie oddawać nie tylko gruz budowlany, ale także inne odpady odpowiednio wcześniej wyselekcjonowane przez wytwórców odpadów (np. szkło, makulatura), a także odpady niebezpieczne. Pamiętać należy, iż bezpłatnie odpady będą mogły oddawać osoby fizyczne i małe firmy.

Wróć


Ostatnia modyfikacja 2011-11-25