Czy pojemniki na odpady suche i mokre będzie można otrzymać bezpłatnie?

Od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do końca roku 2012, gminy mają obowiązek wprowadzić zmiany w Regulaminach utrzymania czystości i porządku, w których to Regulaminach zawarte zostaną m.in. regulacje dotyczące pojemników na odpady, ich własności i ewentualnych za nie opłat.

Wróć


Ostatnia modyfikacja 2011-11-25