Jak traktować kasety video - czy jest to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy może należy wyrzucać je do kontenera na plastik?

Kaset video nie należy traktować jako zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny ani wyrzucać je do kontenera na plastik – jest to odpad należący do odpadów klasyfikowanych w grupie 16 – Odpady nieujęte w innych grupach, jako: magnetyczne i optyczne nośniki informacji o kodzie 16 80 01. Po wprowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku, w podziale na odpady „suche” i „mokre”, odpad ten powinien trafić do pojemnika na odpady „suche”.

Wróć


Ostatnia modyfikacja 2012-09-27