Jestem mieszkanką wsi i odpady organiczne kompostuję we własnym zakresie. Czy wraz z uruchomieniem ZUO w Siedliskach będę zobowiązana do podpisania umowy z firmą wywożącą odpady zarówno na frakcję suchą i mokrą, czy (...)?

PYTANIE:
 Jestem mieszkanką wsi i odpady organiczne kompostuję we własnym zakresie. Czy wraz z uruchomieniem ZUO w Siedliskach będę zobowiązana do podpisania umowy z firmą wywożącą odpady zarówno na frakcję suchą i mokrą, czy też będę mogła oddawać tylko frakcję suchą, zaś mokrą zagospodarowywać we własnym zakresie, jak dotychczas?


ODPOWIEDŹ:
Z chwilą wprowadzenia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ogóle nie będzie Pani zobowiązana do podpisania umowy z firmą wywożącą odpady. Nowa ustawa, podpisana w dniu 15 lipca 2011 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, zakłada zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania umów o odbiór odpadów. Zgodnie z nową ustawą, która wchodzi w życie już od 1 stycznia 2012r., to gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór i unieszkodliwianie odpadów, a od firm przewozowych egzekwowały odpowiednią jakość usług.
Natomiast i w starym i w nowym systemie, zagospodarowanie odpadów organicznych we własnym zakresie poprzez kompostowanie, jest jak najbardziej prawidłowe i pożądane. Oczywiście odpady biodegradowalne (organiczne), jeśli nie są kompostowane we własnym zakresie, należy wrzucać do oddzielnego pojemnika na „odpady mokre”. Obowiązek ponoszenia opłaty (tzw. „opłaty śmieciowej”) za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada na każdego mieszkańca. Bez względu na to czy będziemy oddawać całość wytworzonych przez nas odpadów, czy też część z nich zagospodarujemy np. do kompostowania, opłata będzie w takiej samej wysokości.

Wróć


Ostatnia modyfikacja 2011-08-11