Prowadzę w szkole kampanię dotyczącą dualnego systemu segregacji śmieci. Chciałabym zreaktywować kącik recyklingu. Dotychczas ze względu na brak stałego odbiorcy zaniechaliśmy segregacji.

Czy istniałaby możliwość systematycznego odbioru z placówki zebranych i posegregowanych śmieci? W jaki sposób mogę załatwić związane z tym formalności?

W jaki sposób mogę załatwić związane formalności?

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” wspiera różnorodne działania edukacyjne prowadzone przez placówki oświatowe. Działania takie jak wymieniony kącik recyklingu wpływają na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez składowanie odpadów, a co za tym idzie są zgodne z celami spółki. Jesteśmy zainteresowani współdziałaniem przy tego typu akcjach. Dlatego też prosimy o kontakt w celu uszczegółowienia wspólnych działań, e-mail: eko-mazury@elk.com.pl

Wróć


Ostatnia modyfikacja 2012-03-13