W jaki sposób przyspieszyć cały proces chociaż w szkole, żeby wprowadzana w życie teoria szła w parze z praktyką?

Pytanie
„Zaczęłam już realizować program edukacji ekologicznej; wprowadzam segregację SUCHE, MOKRE; -pojemniki w szkole zorganizuję w najbliższym czasie podczas kampanii ekologicznej; wiem, że zaraz pojawi się problem: Co dalej z odpadami? Bo i tak na dzień dzisiejszy posegregowane odpady (MOKRE-SUCHE) najprawdopodobniej powędrują do jednego kubła; gmina ma czas na przygotowanie pojemników do nowej segregacji i do odbioru odpadów wg. nowej zasady do końca 2012 roku. W jaki sposób przyspieszyć cały proces chociaż w szkole, żeby wprowadzana w życie teoria szła w parze z praktyką?

Odpowiedź
Kampanie edukacyjne prowadzone w placówkach oświatowych są ważnym elementem edukacji ekologicznej. Prowadzone w ich ramach działania, mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a zwłaszcza ukształtowanie kultury ekologicznej poprzez tworzenie nowych wzorców zachowań w zakresie korzystania z zasobów środowiska. Kampanie edukacyjne, prowadzone szczególnie w placówkach oświatowych wśród dzieci i młodzieży, powiązane z akcjami, które w zakresie swoich działań posiadają zbiórkę odpadów (makulatura, odpady niebezpieczne – baterie), są bardzo istotne dla prawidłowego postrzegania tak ważnego tematu, jakim jest prawidłowa gospodarka odpadami.
Pomimo tego, że dopiero za rok system dualny w sposób powszechny wejdzie w życie na terenie 12 gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, to jednak w roku 2012 zasadnym jest podejmowanie intensywnych działań informacyjnych, przygotowujących wszystkich mieszkańców do nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wprowadzenie systemu dualnego w podziale na odpady „suche”, „mokre”, nastąpi po uchwaleniu i wprowadzeniu regulaminów utrzymania czystości i porządku w poszczególnych gminach Związku Międzygminnego.
Cieszymy się, że są tacy nauczyciele, jak autorka powyższego pytania i wiemy, że jest ich już wielu, sądząc po olbrzymim zainteresowaniu, jakie środowisko nauczycielskie przejawia programem edukacji ekologicznej oraz nowym Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ PRACĘ I ZAANGAŻOWANIE !!!

Wróć


Ostatnia modyfikacja 2012-01-23